معرفي اماکن تاريخي ، مذهبي و گردشگري شهر شنبه

 بر اساس مطالعات صورت گرفته شهرستان دلفان تا سال 68 به عنوان یکی از بخشهای تابعه شهرستان خرم آباد ایفای نقش نموده و پس از آن به عنوان یک شهرستان مستقل عمل می کند ، شهرستان دلفان شمالی ترین شهرستان استان لرستان و در گوشه شمال غربی این استان در میان رشته کوههای زاگرس قرار گفته است ، این شهرستان از سمت شمال توسط شهرستانهای نهاوند ، کنگاور ، صحنه ، هرسین و کرمانشاه و از سمت جنوب توسط شهرستان الشتر و سمت جنوب شرقی به وسیله شهرستان بروجرد احاده گشته است  ، مرکز شهرستان شهر نورآباد می باشد که در دشت وسیع و مرتفع خاوه و نورآباد در ارتفاع حدود 1700 متر از سطح دریا واقع شده است فاصله این شهر تا مرکز استان یعنی شهر خرم آباد 85 کیلومتر ، تا شهر کرمانشاه 95 کیلومتر ، تا شهر تهران 575 کیلومتر و تا شهر نهاوند 60 کیلومتر است .

محدوده این شهرستان در موقعیت جغرافیایی 47 درجه و 27 دقیقه تا 48 درجه و 18 دقیقه طول جغرافیایی شرقی نصف النهار گرینویچ و 33 درجه و 50 دقیقه تا 34 درجه و 18 دقیقه عرض جغرافیایی شمالی واقع شده به نحوی که گستردگی در طول 52 دقیقه و در عرض 28 دقیقه نشان می دهد ، در طول جغرافیایی بیشتری کشیده شده است که از جهت اختلاف میزان انرژی خورشیدی دریافتی قابل ملاحظه نیست ، لیکن نقاط شرق و غرب این شهرداری حدود 4 دقیقه اختلاف ساعت دارند.

شهرستان دلفان به علت ارتقاع نسبتاً زیاد و به طور کلی به عنوان منطقه سرد سیر شناخته شده و در تقصیمات اقلیمی دارای آب و هوای نیمه مرطوب و سرد است.

بخش قابل توجهی از شهرستان منطبق بر قلل زاگرس است و به همین دلیل اقلیم سرد ارتفاعات حاکم است ، این منطقه دارای نزولات جوی مطلوب در حدود 550 تا 600 میلی لیتر است که در ارتفاعات به بیش از 750 میلی لیتر نیز می رسد.

شرستان دلفان از نظر ارتفاعی جزء نقاط مرتفع و سرد سیر کشور به شمار می آید ، حداکثر ارتفاع در شرق این شهرستان در قلل کوههای گرین 3188 متر و حداقل آن حدود 1150 متر در جنوب غرب شهرستان در کنار دره رود سیمره می باشد.

شهر نورآباد به مرکزیت شهرستان دلفان تنها کلانشهر شهرستان محسوب می باشد که در موقعیت جغرافیایی 47 درجه و 58 دقیقه طول شرقی و 34 درجه و 4 دقیقه عرض شمالی قرار دارد که از نظر استقرار در محدوده شرقی شهرستان و محدوده شرقی شهرستان و محدوده غربی بخش مرکزی واقع است.

قسمت قابل ملاحظه ای از این شهر در اراضی دهستان نورعلی و بخشی از شهر نیز در محدوده شمالی دهستان نورآباد واقع است ، جاده خرم آباد به نورآباد و از سمت جنوب به شهر نوراباد اتصال می یابد.

شیب عمومی شهر عمدتاً از طرف شرق به غرب و از سمت جنوب به شمال است ، در پی تحولات جمعیتی و توسعه نورآباد تا سال 1328 با حدود 500 نفر جمعیت به عنوان قطعه دهستان نورعلی و مرکز بخش دلفان محسوب بوده که در پی گسترش شهر و رشد و تحولات جمعیتی بر اساس اطلاعات منتشره مرکز آمار ایران و سرشماری انجام گرفته در سال 1345 تعداد جمعیت نورآباد بالغ بر 2253 نفر ، در سال 1355 تعداد جمعیت بالغ بر 8734 نفر، در سر شماری سال 1365 تعداد جمعیت بالغ بر 29188 نفر ، در سال 1375 تعداد جمعیت بالغ بر 49173 نفر و در آخرین سرشماری در سال 1385 تعداد جمعیت بالغ بر حدود 000/55 نفر که با توجه مطالعات صورت گرفته و نامه شماره 1498 مورخه 3/4/89 فرمانداری محترم شهرستان دلفان تعداد جمعیت شهر در سال 89 حدوداً 60 هزار نفر برآورد گردیده است که از نظر کالبدی نیز به تبع رشد و فزونی جمعیت پهنه شهر افزایش چشمگیری داشته و ضرورتاً وسعت شهر تنیز در حد رشد جمعیت جمعیت افزایش پیدا نموده که مراحل رشد و توسعه آن در نقشه توسعه کالبدی شهر طی دوره های مختلف قابل ملاحظه است و هم اکنون شهر نوراباد بر اساس مطالعات طرح تفصیلی در محدوده ای به وسعت 665 هگتار واقع و شهرداری نوراباد پس از تأسیس در تاریخ 1/7/1343 و تحولات متعدد در حال حاضر با درجه 7 بعنوان مدیریت شهر بر کالبد توسعه شهر نظارت دارد که با توجه به شرایط کنونی و تلاش در جهت توسعه عمرانی ، زیرسازی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی شرایط احراز ارتقاء درجه را خواهد داشت.

شهرداری نورآباد دلفان
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211